Category / days

20150214dada-1-9.jpg

20150214dada-1-32.jpg


20150101hibara-1-2.jpg

20141124takatori-1-12.jpg

20141010kisawa-1-4.jpg

2014kishiwada-1-6.jpg

2014hanagasa-1.jpg

1407nakayamasan-1-19.jpg
(2013.7)

森の奥深くシイノキの倒木に発生する光るキノコ
その名もシイノトモシビタケ
今年も「光る森」を彷徨ってきました

14shiino-1-9.jpg